SEMICON Taiwan 2023 台灣大金先端化學(股) 展出內容及產品發表會

2023.08.09
                                                                                            
                                  
                                           感謝各位一直以來對敝司的支持。                                                                               
                                                      我們將於2023年9月6日至9月8日參加【SEMICON TAIWAN 2023國際半導體展】。        
                                             除了靜態展品外,我們還將舉辦深入的產品研討會。研討會日程詳細如下介紹。       

                                                                               
 
 
                                                          日 期:2023/9/6(三)~2023/9/8(五) 10:00-17:00 (最後一日至16:00)   

                                                      地 點:台北南港展覽館 二館  1F   Booth:P5206       
           
                   
 
                                          SEMICON TAIWAN 2023 國際半導體展   展出內容 
 
                                                           
   
                                                             
 
 
                                                             SEMICON TAIWAN 2023 國際半導體展   台灣大金產品發表會                                                                                               我們期待各位的蒞臨。                                                                                                                
 
TOP